Telefonski imenik

Naziv Broj telefona
Centrala 010 30 4070
010 30 4071
Telefaks 010 30 4073
Direktor 010 30 4070
Pomoćnik direktora 010 30 4849
Finansijski sektor
010 30 4067
010 30 4092
010 30 4099
Pravno-normativni sektor
010 30 4093
Sektor špedicije
010 30 4074
010 30 4075
010 30 4076
Služba za praćenje korisnika 010 30 4094
Sektor za organizaciju integralnog transporta
010 30 4096
010 30 4098
Sektor za marketing
010 30 4090
Predstavništvo u Beogradu
011 322 9881
011 303 9114
Carina
010 30 4126
010 30 4095
010 30 4097
Kapija
010 30 4072