Učešće na naučnoj konferenciji u Pili

Predstavnici slobodne zone Pirot i koautori  Aleksandar Simonović, rukovodilac sektora marketinga i Vladan Stojanović, saradnik na projektima, uz podršku Zorana Petrovića, pomoćnika direktora, predstavili su rad dr Dragana Kostić-a „Odrzivi razvoj regiona – slučaj Logistickog centra Pirot“ na VI međunarodnoj konferenciji, „Determinate regionalnog razvoja“ koja je održana u Poljskom gradu Pili u periodu od 20. od 21. aprila 2017. godine u organizaciji Univerziteta primenjenih Nauka u Pili, Ekonomskog instituta PWSZ Poljske, Univerzite Apulensis iz Rumunije i Univerziteta Džon Nezbit.

Predstavljeni rad ukazuje na značaj izgradnje logističkog terminala u privlačenju novih investicija, smanjenju nivoa zagađenja okoline, zamenu fosilnih goriva, smanjenju cena transporta i značaju vezivanja terminala i lokalne industrije na međunarodnu transportnu mrežu multimodalnog transporta.

Na skupu je pored transporta bilo reči o razvoju turizma, značaju stranih direktnih investicija na regionalni razvoj, razvoju ruralnih područja i drugim temama u cilju razmene ideja i iskustva i uspostavljnja kontakata za buduću saradnju.

Pila 2017 01Pila 2017 02Pila 2017 03Pila 2017 04Pila 2017 05