Učešće delegacije iz Pirota na trećem evropskom kongresu lokalnih samouprava

Na trećem Evropskom kongresu lokalnih samouprava, koji se održava u Krakowu u Poljskoj u preiodu od 27-28 marta 2017. godine prisustvuje preko 1800 učesnika iz preko 40 zemalja.

Teme ovog značajnog kongresa lokalnih samouprava podeljene su na 6 oblasti: finansije, ekonomija, inovacije, društvo, okruženje, biznis i lokalna vlast.

Učešće je uzela i delegacija Pirota sačinjena od predstavnika Slobodne zone Pirot, dr Dragana Kostića i Aleksandra Simonovića i Aleksandra Ćirića, pomoćnika gradonacelnika za oblast investicija i infrastrukture.

U okviru panel diskusije „Ekonomske zone – Novi izazovi lokalne i regionalne vlasti“, diskutovalo se danas o prevazilaženju problema sa kojima se suočavaju slobodne zone i unapređenju njihove saradnje. Tokom panela prezentovana je Slobodna zona Pirot kao uspešan primer u pogledu privlačenja investicija i ostvarenih rezultata uz dugogodisnju saradnju sa lokalnim samoupravom.

Krakow-2017-01Krakow-2017-02Krakow-2017-03Krakow-2017-04