Slobodna zona Pirot odabrana za Nacionalnu kontakt tačku Svetske organizacije slobodnih zona

Kako bi doprineli širenju znanja, najboljih praksi i rešenja Slobodna zona Pirot je prihvatila angažovanje Svetske organizacije slobodnih zona  da bude Nacionalna kontakt tačka  na “online” sastanku koji je održan 23. jula 2020. godine.

Vladimir Ilić, izvrsni direktor Slobodne zone Pirot rekao je da je angažman Slobodne zone Pirot za Nacionalnu kontakt tačku veoma značajan imajući u vidu i da Svetska organizacija slobodnih zona ima skoro 700 članova i da je na raspolganju značajno akumulirano znanje koje može biti iskorišćeno za razvoj domaćih slobodnih zona.

Direktor Ilić je istakao da je za Slobodnu Zonu Pirot ovo veliko priznanje jer se Nacionalne kontakt tačke biraju na osnovu njihovog iskustva u industriji, profesionalne reputacije, kontakt mreže i raspoloživosti resursa za delovanje.

Kao što je definisano u povelji Svetske organizacije slobodnih zona, Nacionalna kontakt tačka je imenovana da deluje kao centralna tačka za razmenu informacija između Svetske organizacije slobodnih zona i ekosistema slobodnih zona u određenoj zemlji. Primarna uloga Nacionalne kontakt tačke biće podrška u prikupljanju podataka za studije slučaja, razvoj i koordinacija lokalnih seminara za obuke i pomoć oko anketiranja zainteresiranih strana. Pored ovih ključnih aktivnosti, Nacionalna kontakt tacka će takođe pomagati u izgradnji baze podataka, organizaciji regionalnih događaja, umrežavanju i sl.

Angažovanje je prihvatilo 37 pojedinaca ili institucija sa ciljem širenja globalnog dosega vrednosti koje zastupaju slobodne zone sa Svetskom organizacijom, a svaka Nacionalna kontakt tacka je imenovana na mandat od godinu dana, koji se može obnavljati. Svetska oranizacija slobodnih zona je fizički prisutna u 10 zemalja i preko regionalnih kancelija od kojih je jedna osnovana od strane Slobodne zone Pirot u Srbiji.

“Slobodna zona Pirot će nastaviti da doprinosi jačanju zajedice slobodnih zona, fokusirajući se na povezivanje i prenosa znanja između Svetske organizacije slobodnih zona, Uprave za slobodne zone Srbije, operatera slobodnih zona i drugih aktera na nacionalnom nivou i okolnim zemljama.”

NCP 2020 01