Prezentacija rada na 22. naucnom skupu u Nišu

U organizaciji Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu, 23. juna 2017. godine održan je naučni skup „Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope“.

Pored prezentacije radova eminentnih profesora iz Hrvatske, Slovenije i Srbije, prezentovan je rad „Poboljšanje rada Slobodnih zona korišćenjem iskustva iz okruženja“, autora dr Dragana Kostića, Aleksandra Simonovića i Vladana Stojanovića, koji je imao za cilj da se predstave mere za unapređenje poslovanja Slobodnih zona u Srbiji  koje bi  omogućile  povećanje atraktivnosti zona, privlačenje investicija i ubrzanje  regionalnog razvoja.

Naucni skup Nis 2017 01Naucni skup Nis 2017 02