Objavljen naučni rad „Uloga slobodnih zona u ekonomiji Srbije“

U okviru 21. međunarodne konferencije „Ekonomski i socijalni razvoj“ koja je održana na Džon Nezbit Univerzitetu u Beogradu 18. i 19. maja 2017 godine među više od 60 objavljenih naučnih radova našao se i rad Dr Dragana Kostića sa koautorima Aleksandrom Simonovićem i Vladanom Stojanovićem sa temom „Uloga slobodnih zona u procesu restrukturiranja srpske ekonomije i postignuti efekti“. Rad je i objavljen u zbirci radova sa ovog skupa.

Rad predstavlja širu analizu investicionih uslova u Srbiji i u zaključku predlaže nove mere kojima se uslovi za privlačenje direktnih investicija mogu poboljšati. Predstavljanje rada na konferenciji povereno je koautoru Aleksandu Simonoviću koji je prisutnima kroz detaljnija pojašnjenja i odgovarao na pitanja.

ESD 2017 01ESD 2017 02