Mere Slobodne zone Pirot povodom pandemije COVID-19

Slobodna zona Pirot ad, ponašajući se odgovorno u skladu sa merama koje je donela Vlada Republike Srbije sa pojavom virusa Covid 19 u Srbiji, pojačala je mere higijene kako u poslovnim prostorijama, tako i u krugu poslovanja Slobodne zone.

Mere koje je SZ preduzela u tom cilju su: podela zapošljenima dezinfekcionih sredstava u vidu sprejeva i gelova i podela maski i rukavica radi upotrebe tokom procesa rada; izdate su jasne smernice i preporuke za ponašanje zapošljenih radi prevencije pojave virusa Covid 19; na više mesta su postavljeni posteri sa grafičkim i vizuelnim uputstvima koja ukazuju na bezbedno postupanje u cilju prevencije pojavi i širenju  virusa Covid 19; na svim ulazima u prostorije Slobodne zone postavljeni su dezinfekcioni otirači za obuću; pristup vozačima teretnih vozila krugu Slobodne zone, moguć je tek pošto od strane službe obezbeđenja dobiju i stave zaštitne maske i rukavice, koje moraju da nose tokom kretanja u krugu Slobodne zone Pirot.

Pored ovih mera Slobodna zona Pirot je u saradnji sa kompanijom Drumovi A&D doo i Javnim preduzećem Komunalac Pirot u ponedeljak, 30. marta 2020. godine izvršila dezinfikovanje svih spoljnih povrsina po kojima se vrši kretanje na području poslovanja cele zone.

U skladu sa Uredbom o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja poslodavac Slobodna zona Pirot je omogućio zaposlenima obavljanje poslova van prostorija poslodavca na radnim mestima na kojima je moguće organizovati takav rad u ovom trenutku, kao i plaćena odsustva. Takođe postupajući u skladu sa ovom Uredbom svoj rad je za sada obustavilo sedam proizvodnih korisnika Slobodne zone Pirot.

MSZP COV 2020 01MSZP COV 2020 02MSZP COV 2020 03MSZP COV 2020 04