Konferencija Podsticanje investicija za konkurentnost u jugoističnoj Evropi

Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj OECD (www.oecd.org) je 19. i 20. Aprila u Parizu organizovala međunarodnu konferenciju "Podsticanje investicija za konkurentnost u jugoističnoj Evropi" koja se odnosi na instrumente i mere koje postoje u slobodnim zonama jugoistočne Evrope.

Tom prilikom predstavljena je i Studija "Specijalne ekonomske zone kao alat investicione politike na zapadnom Balkanu" koja daje potpuni prikaz stanja, zaključke i predloge za dalje korake u primeni koncepta zona. U okviru istraživanja koje je u cilju pripreme studije sprovela OECD, tokom marta 2016. godine učestvovala je i Slobodna zona Pirot.

Srbiju je na ovom skupu predstavljala Ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Ana Brnabić. Konferenciji je prisustvovao i Dr Dragan Kostić koji je učestvovao na panelu "Specijalne ekonomske zone: industrijske laboratorije ili enklave" i u radu okruglog stola sa temom "Investiciona politika: alat za privlačenje investicija".

OECD Pariz 2017 01OECD Pariz 2017 02OECD Pariz 2017 03OECD Pariz 2017 04OECD Pariz 2017 05