Efekat mera u borbi protiv Covida na ekonomiju

„Efekat preduzetih mera država u borbi protiv Korona virusa naročito se odražava na ekonomiju širom sveta, a samim tim i na poslovanje Slobodne zone Pirot. Od ukupno 26 proizvodnih kompanija koje posluju u okviru Slobodne zone, njih sedam najvećih je u potpunosti zaustavilo proizvodnju“, rekao je dr Dragan Kostić, izvršni direktor Slobodne zone Pirot u izjavi za RTV Belami u petak, 3. aprila 2020. godine.

Dr Dragan Kostić je istakao da je Slobodna zona je uradila niz poslovnih analiza i projekcija za naredni period. Trenutno nema smanjenja poslovinih aktivnosti zone, među kojima su i logističke operacije i carinjenje, odnosno posredovanje u carinskom postupku. Dok se prema projekcijama u narednih petnaestak dana očekuje drastični pad aktivnosti i prihoda, naročito uvoza i izvoza sirovina za repromaterijal korisnika Slobodne zone, što će prouzrokovati niz problema kako za kompanije koje posluju u režimu zone, tako i za poslovanje same Slobodne zone Pirot, napomenuo je dr Dragan Kostić.

Kada je u pitanju bezbednost u Slobodnoj zoni Pirot, preduzimaju se sve preporučene mere u skladu sa iskustvima drugih slobodnih zona u svetu, preporukama Svetske zdravstvene organizacije kao i domaćih stručnjaka u ovoj oblasti, dodao je dr Dragan Kostić.