Logistički centar

Na osnovu prethodnih istraživanja koncept i potreba korisnika slobodne zone, postojeći logistički centar potrebno je dodatno razviti i postaviti na sledećim osnovama:

- formirati multimodalni logistički terminal za pretovare kamiona, nepraćenih tereta, roba i kontenera u međunarodnom provozu roba
- uz pretovarni deo instalirati potrebne skladišne kapacitete
- propagirati projekat kao deo aktivnosti poslovanja u slobodnoj zoni

U toku je izrada studije opravdanosti TLT-a i obavljanje razgovora sa zainteresovanim klijentima i potencijalnim partnerima i ispitivanje mogućnosti finansiranja iz strukturnih fondova EU.