Carina

NAZIV URL / Tip i veličina fajla
UPRAVA CARINA
Uprava carina http://www.upravacarina.rs
CARINSKA DOKUMENTACIJA
Carinski zakon pdf, 762 KB
Obrazloženje carinskog zakona pdf, 165 KB
Zakon o carinskoj tarifi zip, 889 KB
Uredba o postupanju sa carinskom robom pdf, 636 KB
Deklaracija o carinskoj vrednosti robe pdf, 124 KB
Kodeks šifara za popunjavanje isprava u carinskom postupku pdf, 227 KB
Pravilnik o popunjavanju obrazaca pdf, 318 KB
Sažeta deklaracija pdf, 78 KB
Spisak pošiljke pdf, 72 KB
Jedinstvena carinska isprava pdf, 306 KB
Jedinstvena carinska isprava BIS pdf, 306 KB