Predstavnici zone na prijemu Naleda u Belom dvoru

Učešće na međunarodnom logističkom sastanku u Plovdivu

Poseta kanadskog ambasadora Slobodnoj zoni Pirot

Poseta kanadskog ambasadora Pirotu

Poseta fDi magazina

Još jedna nagrada za slobodnu zonu Pirot

Poseta ambasadora Austrije Dr Johanes Ajgnera Pirotu

Učešće na Biznis forumu juga Srbije

Učešće na forumu Serexpo i prijem kod predsednika komore Sereza

Učešće na naučnom skupu u Nišu