Objavljen naučni rad „Uloga slobodnih zona u ekonomiji Srbije“

Poseta Specijalnoj ekonomskoj zoni Mariel

Konferencija AICE 2017

Učešće na ekonomskom forumu u Republici Srpskoj

Nastavak dugogodišnje saradnje sa Ekonomskim fakultetom u Nišu

Učešće na naučnoj konferenciji u Pili

Konferencija Podsticanje investicija za konkurentnost u jugoističnoj Evropi

Peti sastanak saveta mešovitih komora

Nagrada za društveno odgovorno poslovanje

Učešće na konferenciji TIL 2017